Konkurs fotograficzny pokaże Świętokrzyskie oczami seniorów

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
9 listopada 2016

„Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego” – pierwszą edycję konkursu pod takim tytułem dla osób  powyżej 60 roku życia organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Prace można nadsyłać do 30 grudnia 2016 roku. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcanie seniorów do twórczej aktywności i pokazanie ich oczami przyrodniczych i historycznych walorów województwa świętokrzyskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:
Kategoria I,,Świętokrzyskie historyczne” – zabytki architektury i techniki, itp.
Kategoria II: ,,Świętokrzyskie przyrodnicze” – parki krajobrazowe, meandry rzek, tereny naturalne, itp.

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć fotografii w każdej kategorii. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat i nie zajmują się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć.

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora jury w składzie: Paweł Pierściński, artysta fotografik, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, Krzysztof Zając, artysta fotografik, prezes Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Świętokrzyskiego oraz Jerzy Pyrek, doradca marszałka ds. seniorów.

Prace należy przesłać pocztą  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kancelaria Zarządu al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub dostarczyć osobiście. Na kopercie trzeba umieścić informację o liczbie znajdujących się w niej zdjęć oraz nagłówek Konkurs Fotograficzny „Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego”. Termin nadsyłania prac upływa 30 grudnia 2016 roku – decyduje data stempla pocztowego lub data potwierdzenia w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody ufundowane m.in. przez partnerów konkursu: Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Nagrodzone i wytypowane przez jury prace opatrzone nazwiskami autorów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w styczniu 2017 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Szczegóły konkursu w załączonym poniżej Regulaminie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-09
Data publikacji:2016-11-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Iwona Boratyn
Liczba odwiedzin:1511