Zapytania ofertowe


2021.02.03 Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont szatni w budynku administracyjnym na stadionie OSiR
we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 66”

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami (Plik PDF)

Pobierz - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF)


2021.02.02 Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont szatni męskie i damskiej w budynku
Hali Sportowej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 2”

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami (Plik PDF)

Pobierz - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF)


2021.01.22 Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont budynku Hali Sportowej - Korytarz w poziomie parteru budynku, ul. Wiśniowa 2, 29-100 Włoszczowa”

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami (Plik PDF)

Pobierz - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF)


2021.01.22 Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont pomieszczeń w budynku
Hali Sportowej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 2”

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami (Plik PDF)

Pobierz - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF)


2021.01.07 Zapytanie ofertowe

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont pomieszczenia nr 37 - Sali fitness-rehabilitacyjnej
w Hali Sportowej przy ul. Wiśniowej 2”

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami (Plik PDF)

Pobierz - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF)