zajęcia


Cennik zajęć:


Kategoria

Czas na basenie

Cena

Dla dzieci i młodzieży
(grupa 4-15 osób)

60 min.

10zł./os. x 45 min. + bilet
wstępu rekreacyjny

Dla dorosłych
(grupa 4-15 osób)

60 min.

12zł./os. x 45 min. + bilet
wstępu rekreacyjny

Wynajęcie instruktora pływania

Zajęcia indywidualne

60 min.

30zł./os. x 45 min. + bilet
wstępu rekreacyjny

Zajęcia dla 2-3 osób

60 min.

25zł./os x 45 min. + bilet
wstępu rekreacyjny

Zajęcia korekcyjne wad postawy

Zajęcia korekcyjne wad
postawy dla 4-15 osób

60 min.

20zł./os. x 45 min. + bilet
wstępu rekreacyjny

Zajęcia korekcyjne wad
postawy dla 2-3 osób

60 min.

25zł./os x 45 min. + bilet
wstępu rekreacyjny

Zajęcia korekcyjne wad
postawy indywidualne

60 min.

30zł./os x 45 min. + bilet
wstępu rekreacyjny

Zajęcia dodatkowe ( grupa 4-15 osób)

Aerobik wodny

60 min.

10zł./os. x 45 min. + bilet
wstępu rekreacyjny

Urodziny na basenie

Dzieci i ich urodziny na basenie

60 min.

20 zł./os. x 45 min. z instruktorem + bilet
wstępu rekreacyjnyCennik 2020

Dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny.

Cena dla przedszkoli i szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych (gminnych, powiatowych, innych) – 3 zł./h